ซีมีโอรับสมัครตำแหน่ง Programme Officer II (Evaluation)

สำนักเลขาธิการซีมีโอ เปิดรับผู้สมัครในตำแหน่ง Programme Officer II (Evaluation) เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ผู้สนใจต้องจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่กำหนดไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ข้อมูลและใบสมัคร) หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อหมายเลข ๐๒ ๖๒๘๕๖๔๖ – ๘ (ต่อ ๑๐๗ หรือ ๑๐๘)