ณ มศว ประสานมิตร

เมื่อบ่ายวันนี้ (3 พ.ย. 60) เวลา 14.15 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และโครงการการใช้ภาษาต่างประเทศ (Diplomatic Language, ภาษาทางการทูต)’ ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา


ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)


ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)