ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่น่าน

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัั้นพื้นฐาน, ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อเยี่ยมและมอบสิ่งของให้นักเรียนและครูผู้ประสบภัยพิบัติดินถล่ม ณ อำเภอบ่อเกลือ โดยมีนายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน, นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1, นายสมัย ธนะศรี ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ตลอดจนข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 ให้การต้อนรับพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์ดินถล่มในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เป็นเหตุทำให้โรงเรียนใน สพป.น่าน เขต 2 ได้รับความเสียหาย มีผลกระทบกับโรงเรียนและนักเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก และโรงเรียนบ้านห้วยขาบ ในนามกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ลงพื้นที่ครั้งนี้ พร้อมมอบความห่วงใยจากนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนและครูที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดินถล่มในครั้งนี้


พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้ตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ประสพภัยพิบัติ จำนวน 38 คน และได้มอบอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน และสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้นักเรียนผู้ประสบภัยพิบัติ (ดินถล่ม) ณ โรงเรียนบ้านสว้า ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นแหล่งพักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยและดูแลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ


ทั้งนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้มีข้อสั่งการ ให้ดูแลนักเรียนในเรื่องการจัดการเรียนการสอน โดยให้จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้กับโรงเรียนบ้านบ่อหยวก และโรงเรียนบ้านสว้า และให้ครูทั้ง 2 โรงเรียน ไปเข้ารับการอบรมที่โรงเรียนวังไกลกังวล ดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนให้ปลอดภัยและให้นักเรียนบ้านห้วยขาบ เรียนที่โรงเรียนบ้านสว้าก่อนในเบื้องต้น


นอกจากนี้ ให้มีอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนและเป็นศูนย์รองรับอุบัติภัยของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้โรงเรียนบ้านสว้าเป็นศูนย์กลาง สร้างห้องน้ำห้องสุขา สำหรับเป็นศูนย์รองรับอุบัติภัยของประชาชนในพื้นที่ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังเดิมซึ่งเป็นแบบโล่ง ให้มีฝาผนังที่มั่นคง เป็นห้องที่สามารถดัดแปลงเป็นห้องพักได้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อไปWritten by สพป.น่าน เขต 2
Photo Credit สพป.น่าน เขต 2
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร