ด่วน!! กยศ.ขยายระยะเวลาเปิดระบบ e-Studentloan

ด่วน

1. กยศ.ขยายระยะเวลาเปิดระบบ e-Studentloan
       กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขยายระยะเวลาดำเนินงานในระบบ e-Studentloan ภาคการศึกษาที่ 1/2553 (เฉพาะในส่วนของสถานศึกษา) ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 และภาคเรียนที่ 2/2553 ออกไปจนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2553

2. ชำระหนี้ กยศ.
ธนาคารกรุงไทยได้ส่งจดหมายติดตามทวงหนี้ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. โดยให้รีบติดต่อชำระหนี้คืนที่เคาเตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ ชำระผ่านเครื่อง ATM/ADM หรือบริการ KTB Online หากไม่รีบติดต่อจะต้องเสียเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.studentloan.ktb.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมทาง e-mail : gsl@ktb.co.th หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551 หรือ โทร 0-2208-8699 หรือสายด่วน กยศ. 1597