*** ( ด่วน ) การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 2

 

 

 Download เอกสารที่ไฟล์แนบด้านล่าง ค่ะ