ด่วน รับแจ้งข้อมูลการทุจริตงบไทยเข้มแข็ง (SP2) เหลือจ่าย สำหรับดำเนินโครงการของ สอศ.

ด่วน
รับแจ้งข้อมูลการทุจริตงบไทยเข้มแข็ง (SP2) เหลือจ่าย
สำหรับดำเนินโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
กรณีการร้องเรียนกล่าวหาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(Click อ่านรายละเอียดตตรงนี้
หรือจาก File ด้านล่างค่ะ)


 


แหล่งที่มา : คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงฯ