ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. และผู้บริหารจากสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 โดยนายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมสนามสอบนายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ เปิดเผยว่า สนามสอบโรงเรียนวัดนวลนรดิศ มีผู้มีสิทธิ์สอบ 1,156 คน จำนวน 40 ห้องสอบ มีเด็กพิเศษ 4 คน โดยมีนักเรียนสอบแข่งขันจาก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนฐานปัญญา โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ และโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  เปิดเผยว่า การสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 จัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 มีผู้มีสิทธิ์สอบทั่วประเทศ 440,592 คน ใน 18 ศูนย์สอบ 413 สนามสอบ ในจำนวนนี้มีเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น (ตาบอด และตาเลือนราง) 63 คน ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการปรับลดจำนวนวิชาที่ใช้สอบลงจากเดิม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหลือ 5 กลุ่มสาระฯ โดยวันที่ 6 กุมภาพันธ์ สอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่วนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ สอบวิชาภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ โดยจะประกาศผลสอบวันที่ 21 มีนาคม 2559


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ต้องการให้ สทศ. ประกาศรายละเอียดของข้อสอบโอเน็ต รวมทั้งข้อสอบอื่นๆ ให้นักเรียนทุกคนทราบล่วงหน้าว่าจะสอบอะไรบ้าง เพราะทุกวันนี้ สทศ. บอกเพียงขอบเขตของข้อสอบเท่านั้น ไม่ได้บอกสเป็คว่าจะออกเรื่องอะไร แบบไหน อย่างไร ซึ่งคิดว่าการสอบที่ดีไม่ใช่ให้เด็กมาคาดเดาเอาเองว่าจะออกอะไร และการสอบต้องไม่ใช่การจับผิดเด็กว่าทำได้หรือไม่ได้ แต่ต้องช่วยพัฒนาเด็กด้วย


อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาอยากให้มั่นใจว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ละเลยเรื่องการทำให้ข้อสอบมีมาตรฐานมากขึ้น ซึ่งต้องการให้มีการเชิญหน่วยงานภายนอกจากต่างประเทศที่ได้มาตรฐาน เช่น ศูนย์ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ ฯลฯ มาประเมินว่าข้อสอบและการจัดสอบยังมีส่วนใดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาบัลลังก์ โรหิตเสถียร : รายงาน
ขอบคุณ : ภาพถ่ายจาก ETVmac (weth@etvMAC.tv)
7/2/2559