ตรวจเยี่ยม รร.หนองบัวพิทยาคาร

จังหวัดหนองบัวลำภู – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางไปตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 รวมทั้งโครงการนำร่องรูปแบบ EIS (English for Integrated Studies) ของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ.เมืองหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 โดยมีนางวิลาวัณย์ พรหมโส ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

  • ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การเดินทางไปตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ไม่มีพิธีรีตองใดๆ อย่างเป็นทางการ แต่ต้องการมาให้กำลังใจคณะครู รวมทั้งพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองในการพาลูกหลานมาสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

โดยในปีการศึกษานี้ ระดับชั้น ม.1 เปิดรับสมัครนักเรียนทั้งห้องเรียนทั่วไป ห้องเรียน EIS และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ รวม 13 ห้องเรียน จำนวน 510 คน ส่วนชั้น ม.4 มีทั้งห้องเรียนทั่วไป ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต (EIS) ห้องเรียนวิทย์-คณิต ห้องเรียนภาษา-คณิต รวม 12 ห้องเรียน รวม 470 คน

จากการตรวจเยี่ยมและได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนักเรียนและผู้ปกครอง ถือว่าโรงเรียนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำของจังหวัด รวมทั้งได้พูดคุยกับครูวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน ซึ่งพบว่าโรงเรียนมีครูวิทยาศาสตร์ที่เก่ง มีความรู้พื้นฐานที่ดีมาก จึงฝากข้อคิดในการเรียนทุกวิชาว่า หากเราเรียนรู้เรื่อง จบออกไปกี่ปีก็ไม่มีวันลืม ในขณะเดียวกันครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนนี้ก็อยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยม ถือว่ามีความหวังต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นความสำคัญและความจำเป็นที่เราจะเลี่ยงไม่ได้ในยุคปัจจุบันนี้


  • ตรวจเยี่ยมโครงการนำร่องรูปแบบ EIS (English for Integrated Studies)

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลายครั้ง ทราบว่าพระองค์ได้ทรงมีพระราชดำรัสถึงการใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ผล 3 ข้อว่า ต้องมีความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษ ต้องขยันเพราะไม่มีทางลัด และต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเด็ก

1) ต้องมีความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษ  รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้แปลงสิ่งที่พระองค์ตรัสให้เป็นภาคปฏิบัติ และกลายมาเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันนี้ ที่เริ่มต้นจากการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยจัดทำคลิปวีดิโอ “I SPEAK ENGLISH เพื่อชีวิตที่ BETTER” เพื่อให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ พระองค์เคยตรัสว่าแม้จะสำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ใหม่ๆ ก็ยังพูดภาษาอังกฤษได้ไม่เก่งนัก จนกระทั่งมีความจำเป็นที่จะต้องสื่อสารกับชาวต่างประเทศ และปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องบังคับตัวเองในการเรียนรู้และฝึกฝนด้านภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า แม้กระทั่งตำราแพทย์ในมหาวิทยาลัยของไทยหลายแห่ง ก็พยายามพัฒนาให้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้เป็นความจำเป็นที่จะต้องใช้ หรือบริษัทชั้นนำเช่น Honda ของญี่ปุ่น หรือ SCG ของไทย ก็เริ่มใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารในองค์กรแล้ว  ดังนั้น โรงเรียนต้องนำไปพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้เด็กนักเรียนได้ฝึกใช้ ฝึกอ่านภาษาอังกฤษเป็นประจำ เช่น ป้ายต่างๆ อาจจะติดเป็นสองภาษาก็ได้

2) ต้องขยันเพราะไม่มีทางลัดที่จะรู้ภาษาอังกฤษ  รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า หากเราเจอคำศัพท์ใดที่ไม่รู้ จะต้องเปิดดิกชันนารีอยู่ตลอดเวลา และเริ่มต้นฝึกฝนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันเราด้วย

3) การที่ครูไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษส่วนหนึ่ง เพราะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร  เพราะฉะนั้นครูทุกคนจึงต้องทำตัวเป็นนักเรียน ต้องถ่อมตัว ต้องไม่อายที่จะเรียนไปพร้อมๆ กับเด็กนักเรียน พร้อมกับการเรียนรู้ที่จะต้องมี Feedback ให้เกิดด้วย แม้กระทั่งครูจากต่างประเทศบางคนที่มาจากฟิลิปปินส์ อาจไม่ได้พูดในแง่ความถูกต้องด้านภาษา แต่สามารถพูดเพื่อสื่อสารได้ ดังนั้นขอให้ครูและนักเรียนไทยกล้าที่จะพูด

รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงโรงเรียน English Program (EP) หลายแห่งของไทยที่ยังคงมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงมาก เพราะหากครูและเด็กไม่เก่งภาษาอังกฤษ ก็จะยิ่งแย่ทั้งภาษาอังกฤษ วิทย์ และคณิตด้วยกันหมด แม้กระทั่งมาเลเซียก็เลิกระบบนี้ไปแล้วเพราะไม่ได้ผล ซึ่งความจริงการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลควรเริ่มต้นเรียนในวิชาที่ใช้ในชีวิตประจำวันก่อน เช่น พลศึกษา สังคมศึกษา สุขศึกษา ดังนั้นโรงเรียนต่างๆ ที่เปิด EP จึงไม่ควรสร้างความหวังผิดๆ ให้ผู้ปกครองส่งลูกเข้ามาเรียนด้วยระบบนี้อีก

ในส่วนของการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนของครูสอนภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Boot Camp) ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการอบรมทั้งทักษะภาษาและเทคนิคการสอน รวมทั้งจัดกิจกรรมและบริบทในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดระยะเวลาอบรม 37 วัน (5 สัปดาห์) ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม – 11 เมษายน 2559 โดยใช้วิทยากรชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาจำนวน 30 คน ที่มีความสามารถภาษาอังกฤษสูงและมีความสามารถในการใช้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นแม่แบบได้ ซึ่งถือเป็นการคิดใหม่ของระบบการอบรม แทนที่จะส่งไปอบรมเมืองนอก ก็ส่งชาวต่างประเทศที่เป็น Native Speaker เข้ามาสอน เพื่อให้ได้องค์ความรู้มากกว่าวิธีการสอน

นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนแอพพลิเคชั่นภาษาอังกฤษ “Echo English” ซึ่งผลิตโดยคนไทย เพื่อมอบให้คนไทยทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี (EchoEnglish) ทำให้สามารถเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาได้ฟรี ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางมือถือและแท็บเล็ต โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน เพราะบทเรียนได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามหลักการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติทั้ง 200 บทเรียน ให้ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่คนไทยจำเป็นต้องใช้ในชีวิตจริง อาทิ บทสนทนาทั่วไป ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการค้าและการบริการ ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน รมช.ศึกษาธิการ ได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จและกราบบังคมทูลรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต : ถ่ายภาพ
24/3/2559