ตรวจเยี่ยม รร.หนองเรือวิทยา ขอนแก่น

รมช.ศธ.”สุรเชษฐ์” ตรวจเยี่ยม รร.หนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น
 “มหาอำนาจลูกยางวงการวอลเลย์บอลหญิงของไทย”


จังหวัดขอนแก่น – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ “พัฒนาศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง” ของโรงเรียนหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยมีนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ตลอดจนครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการห้องเรียนกีฬา เป็นโครงการที่ขยายผลมาจากการริเริ่มโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้นำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จมาโดยลำดับ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นโปรแกรมวิทย์-กีฬา และศิลป์-กีฬา เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนฟรี แบบเรียนประจำ ด้วยทุนการศึกษาภูมิทายาท และได้คัดเลือกนักเรียนจากทักษะความสามารถด้านกีฬาหลากหลายประเภท

จากนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้รับข้อสั่งการจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ขยายผลเป็นห้องเรียนกีฬาในภูมิภาคต่าง ๆ แต่จะมีความแตกต่างจากโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวคือ โครงการห้องเรียนกีฬาจะเน้นความเป็นเลิศด้านกีฬา และเน้นการคัดเลือกรูปร่างของนักเรียนที่มีความสูงและความแข็งแกร่ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้สามารถแข่งขันกับนักกีฬาชั้นนำจากต่างประเทศได้ โดยเริ่มจากนักเรียนชั้น ม.4 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเชื่อมั่นว่าการเริ่มสร้างนักกีฬาในวันนี้เพื่อความเป็นเลิศในวันหน้า เช่นเดียวกับประเทศชั้นนำของโลกด้านกีฬาก็ได้ดำเนินการในรูปแบบเดียวกัน

สำหรับโรงเรียนหนองเรือวิทยา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ถือเป็น “มหาอำนาจลูกยางวงการวอลเลย์บอลหญิงของไทย” จึงต้องการมาเยี่ยมชมแนวทางการบริหารจัดการ จากการรับชมผ่าน VTR ทำให้ทราบว่าโรงเรียนได้ริเริ่ม  “โครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง” มาตั้งแต่ปี 2540 ภายใต้กลยุทธ์การกีฬานำการศึกษา โดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนหญิงในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความสนใจและความสามารถพิเศษ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาดูแลด้านการเรียน ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนในการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศทุกระดับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งพยายามผลักดันให้เป็นนักกีฬาอาชีพอย่างแท้จริง ซึ่งขณะนี้ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณเพิ่มเติมจากองค์กร ชุมชน และภาคเอกชนหลายแห่ง เช่น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือนมไทย-เดนมาร์ค เป็นต้น

จากการดำเนินโครงการมา 19 ปี โรงเรียนหนองเรือวิทยา สามารถสร้างชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักของประชาชน อีกทั้ง ยังชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงระดับประเทศหลายรายการ ปัจจุบันมีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวน 90 คน มีผู้ฝึกสอน 5 คน โดยมีนายบรรจง สมบัติ เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน ที่ผ่านมามีนักกีฬาของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จติดทีมชาติไทยชุดใหญ่จำนวน 13 คน เช่น นางสาวทัดดาว นึกแจ้ง, นางสาวฐาปไพพรรณ ไชยศรี, นางสาวคัทรีย์ ปิ่นสุวรรณ เป็นต้น ปัจจุบันมีนักกีฬาของโรงเรียนที่ติดทีมเยาวชนทีมชาติไทยจำนวน 30 คน แบ่งเป็นวอลเลย์บอลในร่ม 23 คน และวอลเลย์บอลชายหาด 7 คน

รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมโรงเรียนหนองเรือวิทยา ที่ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวมาแล้วกว่า 19 ปี สำหรับความต้องการของโรงเรียนในการเปิดห้องเรียนพิเศษด้านการกีฬาเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2560 นั้น กระทรวงศึกษาธิการพร้อมจะให้การสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ และขอขอบคุณโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีคุณูปการต่อการศึกษา สังคม และประเทศชาติ ซึ่งส่งผลการดำเนินงานจนเป็นที่ประจักษ์ ดังนั้น หากมีสิ่งใดที่กระทรวงศึกษาธิการสามารถให้ความช่วยเหลือได้ ก็จะทำการผลักดันให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ขอชื่นชมและอวยพรให้นักเรียนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนหนองเรือวิทยา ที่จะไปปรากฏตัวในนามทีมชาติไทยต่อไปในอนาคต


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
ขอบคุณภาพ: คณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ
11/11/2559