ตรวจเยี่ยม Partnership School ลำพูน

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมี ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้นำชุมชน ร่วมประชุมหารือสร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการสู่โรงเรียน


Written by อิทธิพล รุ่งก่อน
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร