ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

บัดนี้ได้ดำเนินการตัดสินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงได้ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

 

คลิกดู รายละเอียดผลการตัดสินที่ไฟล์แนบด้านล่าง

แหล่งที่มา : กลุ่มบริหารงานกลาง สอ.สป.

โทร. 02-281-1753