ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายและแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)

ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายและแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)

Download เอกสารรายละเอียด ด้านล่างค่ะ

 

1.ที่ ศธ.6137.6138

2.คำสั่งที่ 26.2561

3.คำสั่งที่ 27.2561