ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี

ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี


          จากการสรุปข้อมูลของศาลปกครองก่อนมีการจัดตั้ง ก.พ.ค. เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ พบลักษณะคดีวินัยและการบริหารบุคคลของข้าราชการทุกประเภทที่อยู่ในเงื่อนไขฟ้องศาลปกครองได้ ซึ่งรวมทั้งข้าราชการพลเรือนด้วย มีดังนี้ (คลิกดาวน์โหลดที่ด้านล่างค่ะ)


—————————————————


ที่มา :  คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม