ติดตามผลโครงการจาก Smart Trainer

ติดตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กับSmart Trainer

โรงแรมเอเชีย – พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมรับฟังรายงานผลติดตามการดำเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และความก้าวหน้าของศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศในฐานะ Smart Trainer  เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องราชเทวีรมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยกับสื่อมวลชนภายหลังรับฟังรายงานผลการดำเนินโครงการว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดประชุมติดตามและรายงานความก้าวหน้าของ Smart Trainer ในการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ครั้งที่ 1 ซึ่งมีศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 225 เขตกว่า 600 คน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนการดำเนินงานของศึกษานิเทศก์ภายหลังเริ่มโครงการไปกว่า 3 สัปดาห์ว่า พบปัจจัยอะไรบ้างกับการทำงานในโรงเรียนนำร่องกว่า 4,000 โรงเรียน และเพื่อให้ได้แนวทางการทำงานที่ดีที่สุดในการดำเนินงานช่วงต่อไป


ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ได้รับฟังในครั้งนี้มีประโยชน์มาก เพราะได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็ก ความกังวลของครูและผู้ปกครองหลายประการที่จะสามารถนำมาเติมเต็มและปรับปรุงแก้ไข แต่สิ่งที่ได้เป็นข้อค้นพบเท่านั้น จึงต้องการได้รับแนวทางการแก้ไขปรับปรุงตามข้อค้นพบต่างๆ ด้วย


ดังนั้น หลังจากนี้จะมีการนัดประชุมเช่นนี้ทุกเดือนอีกประมาณ 2 ครั้ง จากนั้นจะมีการประเมินผลทั้งหมดหลังจบโครงการ เพื่อประมวลวางแผนโครงการในปีการศึกษา 2559 กับโรงเรียนที่เหลือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้


อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวก็ยังเห็นว่ามีความพึงพอใจในการประเมินผลโครงการในระดับร้อยละ 75 ซึ่งส่วนที่เหลือคงจะต้องมีการเติมเต็มและสร้างความเข้าใจร่วมกันต่อไป

ภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดีนวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
24/11/2558