ติดตามห้องเรียนกีฬา สมุทรสาคร

พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา (Sport Program) ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 10 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 โดยมีนายสุรเดช สมเกียรติกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู รวมทั้งผู้บริหาร สพม. เขต 10 ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ได้เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลห้องเรียนกีฬา 9 แห่งทั่วประเทศกว่า 30 คน โดยมีนายวิสูตร วิชายา อดีตนักเตะทีมชาติไทย เป็นวิทยากรให้การอบรม

จากนั้น ตรวจเยี่ยมโรงอาหารแห่งใหม่ของนักเรียนห้องเรียนกีฬา ซึ่งจัดเมนูอาหารครบทุกมื้อตามหลักโภชนาการสำหรับนักกีฬา ถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของนักกีฬา นอกเหนือไปจากองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น การฝึกซ้อม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา การเล่นเป็นทีม ฯลฯ และพบปะนักเรียนห้องเรียนกีฬาของโรงเรียน ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยได้ย้ำให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยทั้งกีฬาและการเรียน ที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปด้วยความมุ่งมั่น พากเพียร ฝึกฝน เชื่อฟังคำแนะนำคำสอนจากครูในเรื่องของการสร้างคุณงามความดี การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมส่วนรวม

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนักเรียนทุกคนก็จะประสบความสำเร็จไปสู่เป้าหมายร่วมกัน คือ “เส้นทางสู่ฝัน สรรค์สร้างแรงบันดาลใจ นักกีฬาไทยสู่สากล” ซึ่งสามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้ในชีวิตจริง


การฝึกซ้อมประจำวันของนักเรียนห้องเรียนกีฬา
ที่สนามฟุตบอลของโรงเรียน
ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ มีอัฒจันทร์พร้อม

ห้องอาหารสำหรับนักเรียนห้องเรียนกีฬา
ซึ่งจัดโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬา 3 มื้อ
มีทั้งน้ำผลไม้ 100% และนมวันละ 1 ลิตร

นักเรียนห้องเรียนกีฬาทุกคน
จะเดินทางไปเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

อนึ่ง ในวันเดียวกัน ทีมงานรายการ “ศธ.360 องศา” ได้ไปถ่ายทำ “ห้องเรียนกีฬา” ที่โรงเรียนดังกล่าวด้วย โดยจะนำมาเผยแพร่ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ช่วงเวลาประมาณ 7.10-7.20 น. ทางช่อง 3 และ 33HD


Written by สุกัญญา จันทรสมโภชน์, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo Credit บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร