ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา จ.สุโขทัย

รมช.ศธ.”สุรเชษฐ์” ติดตามการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ที่ จ.สุโขทัย


จังหวัดสุโขทัย – เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ภาคเหนือ ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวภายหลังการประชุมรับฟังผลการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนกีฬาในครั้งนี้ว่า  จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดแรกที่ได้รับเลือกคัดเลือกให้เปิดห้องเรียนกีฬา ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากแนวคิดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อต้องการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา จึงมอบให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันดำเนินการ โดยเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากทั่วประเทศ เข้าเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์-กีฬา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ใน 3 โรงเรียน ได้แก่

  • ภาคเหนือ ที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม

  • ภาคใต้ ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถในประเภทกีฬาฟุตบอล (ชาย) และวอลเลย์บอล (หญิง) ซึ่งเป็นกีฬาประเภททีมที่ประเทศไทยมีโอกาสก้าวไปถึงระดับโลก พร้อมมอบโอกาสในการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ที่จะเปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2560 ด้วย

สำหรับการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ภาคเหนือ ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 83 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 54 คน และนักเรียนหญิง 29 คน ถือว่าดำเนินการได้ดี พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย และภาคเอกชน เนื่องจากทุกฝ่ายเห็นความสำคัญในการสร้างเยาวชนให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา ตามนโยบายของรัฐบาลเช่นกัน

จากการรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนยังไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคมากนัก เนื่องจากเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งดำเนินงานมาเป็นเวลา 2 ปี และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียน ผู้ปกครอง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ได้ฝากให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมสำคัญในช่วงปิดภาคเรียนนี้ คือ กิจกรรมพบปะเครือข่ายห้องเรียนกีฬาทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นที่ จ.กระบี่ และจะมีการแข่งขันกีฬาทั้งสองประเภทเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

นอกจากนี้ ขอให้เตรียมการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา รุ่นที่ 2 อย่างกว้างขวางมากขึ้น ส่วนการขยายโครงการจัดตั้งเพิ่มในเขตภาคเหนือนั้น ขณะนี้ยังไม่มีแผนขยายเพิ่มเติม แต่ในอนาคตอาจประเมินแนวโน้มความสนใจของผู้ปกครองและความพร้อมของพื้นที่อีกครั้ง แต่จะไม่ซ้ำซ้อนกับพื้นที่ที่มีสถานศึกษาด้านกีฬาอยู่แล้ว


รมช.ศธ. และรองเลขาธิการ กพฐ.ประชุมรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียน


โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปพบปะกับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  พร้อมให้โอวาทนักเรียนด้วยว่า  “ทุกคนคือความหวังของประเทศ ในการที่จะผงาดเป็นนักกีฬาระดับโลก ทั้งในกีฬาฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิงในอีก 10 ปีข้างหน้า ขอให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด โดยการตั้งใจเรียน ตั้งใจฝึกฝน และตั้งใจทำความดี เพื่อจะได้เป็นนักกีฬาที่ดีในอนาคต เพราะจุดมุ่งหมายของโครงการ มิเพียงให้มีความเก่งด้านกีฬาเท่านั้น แต่ยังต้องประสบความสำเร็จด้านการเรียนเป็นหลักด้วย เพราะแม้ว่าจะมีความสามารถด้านกีฬามากเพียงใด แต่หากไม่สนใจการเรียนหรือต้องซ่อมเสริมวิชาต่าง ๆ โดยตลอด ก็คงจะไปไม่รอดในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมด้วย และขอให้ช่วยดูแลกันและกันทั้งในเรื่องการเรียนและห้ามปรามไม่ให้เพื่อนคนใดคนหนึ่งออกนอกลู่นอกทาง เช่น เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การถูกล่อลวง ฯลฯ ในส่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้ใหญ่ทุกคน จะคอยส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่ และหากมีปัญหาหรือติดขัดเรื่องใด ขอให้บอกกล่าวกันเพื่อจะได้ช่วยหาทางแก้ไขต่อไป”


จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมหอพักหญิง ภายในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และหอพักชาย ซึ่งตั้งอยู่ภายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย โดยมีว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป อธิการบดีฯ ผู้บริหาร คณะครูผู้ฝึกสอน ครูพี่เลี้ยง และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งได้เยี่ยมชมห้องสมุด ห้องออกกำลังกาย การสาธิตการใช้อุปกรณ์กีฬาตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาทักษะ เสริมสร้างกล้ามเนื้อ พละกำลัง และระบบประสาท รวมทั้งตรวจเยี่ยมโภชนาการและอาหารของนักเรียน เพราะมีผลสำคัญอย่างยิ่งเช่นกันด้วย


เยี่ยมชมหอพักของนักเรียนที่เข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา


เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
ที่ร่วมจัดการเรียนการสอน และเสริมสร้างสมรรถนะความแข็งแกร่งของร่างกายนักเรียน


ตรวจเยี่ยมโภชนาการของนักเรียนห้องเรียนกีฬา


สำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินโครงการ อาทิ นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย, นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก), นายพยอม วงษ์พลู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1, นายเปรม คำวัฒนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2, นายธีรศักดิ์ คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ตลอดจนคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน


ขอบคุณโรงเรียน, สพม.3, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนห้องเรียนกีฬา ภาคเหนือ


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: ถ่ายภาพ
16/11/2559