ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา ที่กระบี่

รมช.ศธ.”สุรเชษฐ์” ติดตามการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ที่กระบี่


จังหวัดกระบี่: เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเรืออากาศเอก จักรสุวรรณ โตเจริญ เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นการนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา และเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา ตามดำริของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการพัฒนาร่างกายให้สามารถแข่งกับต่างประเทศได้ และนอกจากนักเรียนกีฬาจะมีพัฒนาทางด้านร่างกายดีแล้ว ยังสามารถประกอบอาชีพด้านการกีฬาได้ เช่น การเป็นนักกีฬาอาชีพ กรรมการตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา อีกทั้งยังมีความรู้และทักษะในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับกีฬาได้อีกด้วย

การดำเนินโครงการดังกล่าว ได้เริ่มนำร่อง “ห้องเรียนกีฬา” ใน 3 โรงเรียนทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม, ภาคใต้ ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โดยเริ่มจากการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนใน 2 ประเภทกีฬา คือ ฟุตบอล (ชาย) และ วอลเลย์บอล (หญิง) ซึ่งโรงเรียนทั้ง 3 แห่งได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้น ม.4 ที่สนใจสมัครสอบเข้าเรียนในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์-กีฬา โดยผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ระดับชาติและนานาชาติ จากสมาคมกีฬาที่เกี่ยวข้อง และเรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬาจากเครื่องมือที่ทันสมัยของสถาบันการพลศึกษา

  • ในระดับประเทศ: มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,060 คน แต่มีนักเรียนผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะทางกีฬาเข้าเรียนในโครงการฯ จำนวน 229 คน คือ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จำนวน 70 คน, โรงเรียนสารคามพิทยาคม จำนวน 75 คน และโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จำนวน 84 คน ทั้งหมดเป็นนักเรียนประจำที่ต้องพักนอน ฝึกซ้อมกีฬา และเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตในพื้นที่ทั้ง 3 แห่ง (กระบี่ มหาสารคาม และสุโขทัย) และเมื่อจบ ม.ปลายแล้ว จะได้รับสิทธิ์ในการเรียนต่อสถาบันการพลศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

  • ในส่วนของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่: มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 142 คน แยกเป็นฟุตบอลชาย 125 คน วอลเลย์บอลหญิง 17 คน แต่มีผู้ผ่านการทดสอบจำนวน 70 คน แยกเป็นฟุตบอลชาย 63 คน และวอลเลย์บอลหญิง 7 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น กระบี่ สงขลา สตูล นครศรีธรรมราช พังงา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ฯลฯ ขณะนี้นักเรียนทั้ง 70 ราย ได้เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 แล้วเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งโรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ได้จัดเตรียมหอพักชาย หอพักหญิง อาหารครบทุกมื้อ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ของนักเรียน ได้แก่ ชุดนักเรียน ชุดพิธีการ ชุดสูท ชุดฝึกซ้อม ชุดแข่งขัน ชุดนอน รองเท้า ถุงเท้า ตู้เสื้อผ้า เบาะนอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน พร้อมทั้งบริการซักรีดให้กับนักเรียนครบทุกคน

จากการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ พบว่านักเรียนทุกคนสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข รวมถึงการเรียนรู้ด้านวิชาการสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ และมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมกีฬาได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้ฝากข้อคิดเรื่องต่าง ๆ คือ การห่างไกลยาเสพติด ความมีวินัยในการใช้ชีวิต ให้มีความมุ่งมั่นไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ความมุ่งมั่นในการเรียนเพื่อให้ผ่านเกรดขั้นต่ำ 2.0 การเสริมสร้างสุขภาพและความแข็งแกร่งของร่างกาย การมีน้ำใจรู้จักแพ้-ชนะ-อภัย และเมื่อแพ้แล้วต้องรู้จักแก้ไข อย่าใช้อารมณ์

พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมใน 2 ประเด็น คือ 1) ขอให้โรงเรียนนำร่องทั้ง 3 แห่ง ไปพิจารณาความพร้อมในการเปิดสอนและบริหารจัดการห้องเรียนกีฬาในระดับชั้น ม.1 เพิ่มเติมได้ แต่จะต้องคำนึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างห้องเรียนกีฬาชั้น ม.4 ด้วย 2) กระทรวงศึกษาธิการเตรียมจะเปิดห้องเรียนกีฬาเพิ่มเติมเป็นแห่งที่ 4 ของประเทศ ในภาคกลางที่ จ.สมุทรสาคร ภายในเดือนพฤษภาคม 2560 ในประเภทกีฬาฟุตบอลชาย

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียน และชมการสาธิตการฝึกทักษะกีฬาประเภทวอลเลย์บอลและฟุตบอล

อนึ่ง ในภารกิจครั้งนี้ มีผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมและประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ เช่น เรืออากาศเอก จักรสุวรรณ โตเจริญ เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, รศ.นิติพันธ์ สระภักดิ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่, ผศ.มานะ ภู่หลำ รองคณบดีฯ, ผศ.กาญจนา กาญจนประดิษฐ์ รองคณบดีฯ, น.ส.ปริม อินทวงศ์ อดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ในฐานะคลีนิกพิเศษห้องเรียนกีฬา, นายวีระเดช เชื้อนาม ผู้แทนจากกลุ่มพัฒนาหลักสูตร สพฐ., นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพม.เขต 13, นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผอ.สพป.กระบี่, นายประพันธ์ งานดี ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เป็นต้น


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
9/11/2559