ถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ

อาเศียรวาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โดย
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560

—–

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ในนามของลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ร่วมพิธีอยู่ ณ ที่นี้ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ขอพระราชทานพระวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล

ลูกเสือไทย  ใจภักดิ์  รักชูชาติ
กราบพระบาท  บพิตร  อดิศร
ทศราช  สยามินทร์  ปิ่นบวร
มิ่งอมร  สุนทรพจน์  บทมาลย์
พระทรงเป็น  เช่นน้ำฟ้า  มาโลมโลก
ให้คลายโศก  สร่างทุกข์  เป็นสุขศานติ์
ทรงเป็นศูนย์  รวมใจ  ไทยยืนนาน
ทรงสืบสาน  งานดำรง  วงศ์จักรี
เหล่าข้าบาท  ลูกเสือไทย  ร่วมใจมั่น
จะพร้อมกัน  กอปรกิจ  ประสิทธิ์ศรี
จงรักชาติ  ศาสน์กษัตริย์  เป็นราชพลี
มอบชีวี  เพื่อบำรุง  ผดุงไทย
ขอพระองค์  ทรงพิพัฒน์  จำรัสยิ่ง
ทรงเป็นมิ่ง  มวลประชา  มหาสมัย
ทรงเกษม  สำราญ  สมานพระทัย
ขอจอมไทย  เทอดดำรง  ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมอิทธิพล รุ่งก่อน, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
1/7/2560