“ทรู” มอบโน้ตบุ๊คสู่ชายแดนใต้

วันนี้ (20 เมษายน 2561)  ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา – นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ภายใต้โครงการ “ทรูปลูกปัญญา” จำนวน 402 เครื่อง ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล และตัวแทนครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ

สำหรับคอมพิเตอร์โน้ตบุ๊กทั้งหมด สถาบันศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะนำไปใช้จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน เพื่อเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการด้านวิชาชีพอย่างทัดเทียม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ มีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยานจำนวนมาก อาทิ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอำนาจ วิชยานุวัติ และนายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ฯลฯ


Written by ฝนทอง ทอสายศิลป์
Photo Facebook ฝนทอง ทอสายศิลป์
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร