ทิศทางสังคมความรู้ในประเทศไทยในทศวรรษหน้า

(Download ไฟล์ด้านล่างค่ะ)


ทิศทางสังคมความรู้ของประเทศไทยในทศวรรษหน้า


 การประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551
ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ


โดย  ดร.จรวยพร ธรณินทร์


 กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม


 โรงแรมเดอะแกรนด์ อยุธยาบางกอก กทม.วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551

 เวลา 15.00 16.30 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.charuaypontorranin.com