ทีมนักเรียน รร.ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย คว้าชัยประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์น้ำพร้อมเป็นตัวแทนประเทศแข่งระดับนานาชาติ

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) สสวท. ได้จัดประกวดผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่แสดงถึงนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม รวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการทำงานวิจัยหรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
โดยจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสู่ความยั่งยืนปี 2564 Thailand Junior Water Prize 2021 (TJWP 2021) ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ คือ

นายธนวิชญ์ น้ำใจดี และนายฟิวเจอร์ คงชู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย
จากผลงานวิจัย เรื่่อง เข็มขัดดูดซับความชื้นและให้ธาตุอาหารจากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนเพื่อการดูแลท่อนพันธุ์อ้อยระยะแรกปลูก “Bio-Moisture-Nutrient Absorbing Belt for Promoting the Sugarcane Seedlings Growth from the Local Waste”
โดยทีมชนะเลิศจะได้เข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize 2021 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 23 -27 สิงหาคม 2564 นี้
สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง
และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่เฟซบุ๊กโครงการ GLOBE Thailand https://www.facebook.com/globethailand2015
สอบถามที่ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) อีเมล : globeproject@ipst.ac.th และ globethailand2020@gmail.com