ทีมพนมดิน Robot

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำนักศึกษาอาชีวศึกษา “ทีมพนมดิน Robot” จากวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมคารวะ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารราชวัลลภ เพื่อขอพรและกำลังใจก่อนจะเดินทางเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ (ABU : Asia-Pacific Robot Contest 2017) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นสำหรับทีม “พนมดิน Robot” เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันหุ่นยนต์เอบียู โรบอท คอนเทสต์ (ABU : Asia-Pacific Robot Contest) ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อการแข่งขัน “ยุทธการจานร่อน” ชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กว่า 180 ทีมจากทั่วประเทศ นำความรู้ความสามารถมาพัฒนาหุ่นยนต์มีศักยภาพสูงตามโจทย์ที่กำหนด มาประลองฝีมือด้านวิศวกรรมและการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ มาใช้อย่างเต็มความสามารถ เป็นอีกการแข่งขันที่ช่วยกระตุ้นความสนใจทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี นำไปสู่การพัฒนาการเรียนหรือยกระดับต่อยอดผลงานสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรของประเทศได้ต่อไปในอนาคต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ขอบคุณภาพถ่าย: สอศ.
24/8/2560