ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา” แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 (KU77) ตามโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า การจัดโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สำหรับนิสิตใหม่ที่เข้ามาอยู่ในรั้วเกษตรศาสตร์ทุกคน ถือเป็นนโยบายการต้อนรับอย่างอบอุ่น ที่ผนวกวิชาศาสตร์แผ่นดินเข้ามาประยุกต์ในการดำเนินกิจกรรม เน้นถึงเอกลักษณ์และบทบาทของมหาวิทยาลัย ในการ “มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ” โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นิสิตได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดินและวิถีชีวิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวก และให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย สามารถที่จะปรับตัวและดำรงตนอยู่ในสถาบันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขในส่วนของศาสตร์พระราชา ขออัญเชิญพระราชดำรัสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่ทรงขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทย ตลอดจนลูกหลานเยาวชน ช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานและเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะการสร้างให้ลูกหลานเยาวชน มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศชาติ มีความรักต่อชาติบ้านเมืองร่วมกัน มีความเป็นนักการศึกษาที่ดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง ตลอดจนมีสัมมาชีพสุจริตต่อไปในภายภาคหน้า และเป็นคนดีของสังคมขอฝากความหวังไว้กับนิสิตทุกคน ณ ที่นี้ ให้ช่วยกันขยายผลต่อไปด้วย พร้อมร่วมกันอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และในหลวงรัชกาลที่ 10 “ทรงพระเจริญและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน” ด้วยเทอญนวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
27/7/2560