ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)


สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กับกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน ๓ ทุน ในระหว่างวันที่ ๒๐ กันยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ทางอินเทอร์เน็ตที่ http://scholar3.ocsc.go.th


สนใจกรุณาติดต่อที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน สำนักงาน ก.พ.โทร ๐๒ ๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๓๒๙, ๑๓๓๐, ๑๙๐๘, ๑๙๕๕

ข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ