ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐกรีซ

ด้วยมูลนิธิทุนการศึกษาแห่งรัฐ (The State Scholarships Foundation: I.K.Y.) สาธารณรัฐกรีซ ประกาศมอบทุนการศึกษาจำนวน 60 ทุน ให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษากรีกสมัยใหม่และวัฒนธรรม (Modern Greek Language and Culture) โดยผู้สมัครรับทุนดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้……อ่านต่อ

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับนานาชาติ สต.สป.