ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ขอเชิญชมฝนดาวตกลีโอนิดส์ คืนวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2552 นี้

       ฝนดาวตกลีโอนิดส์ นางสาวสาลิน วิรบุตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ระหว่างคืนวันที่ 17 ต่อไปจนถึงเช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน จะเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกลีโอนิดส์ (Leonid Meteor shower) หรือฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโต ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า ศูนย์กลางการกระจายของฝนดาวตกอยู่บริเวณตำแหน่งหัวของสิงโต มีลักษณะเป็นริ้วสีขาวพาดผ่านท้องฟ้า และเกิดลูกไฟควบคู่กันไปด้วย

       นางสาวสาลิน กล่าวต่อไปว่าในปี พ.ศ. 2552 นี้ ฝนดาวตกลีโอนิดส์ จะมีอัตราการตกมากในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 คาดการณ์ว่าฝนดาวตกจะตกมากที่สุด 100 ดวงต่อชั่วโมง ที่เวลาประมาณ 04.43 น. ตามเวลาในประเทศไทย ทั้งนี้ คืนวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2552 เป็นคืนเดือนมืด ท้องฟ้าค่อนข้างจะมืดสนิทเหมาะแก่การสังเกตฝนดาวตก แต่เหตุการณ์ฝนดาวตกช่วงที่มากนั้นจะค่อนข้างสั้น และเกิดก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นประมาณ
1 ชั่วโมงเท่านั้น

สายพิณ นำเสนอข่าว
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
928 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพ 10110 โทร. 0-2392-1773, 0-2391-0544 โทรสาร 0-2392-0508