ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เสนอค่ายฤดูร้อนปี 2553

       ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ขอเสนอค่ายฤดูร้อน ที่น่าสนใจให้กับน้อง ๆ ค่ะ เพราะว่าการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย นอกจากเราจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอมแล้ว เรายังจะ ได้เจอเพื่อนๆได้พัฒนาพัฒนาบุคลิกภาพ และยังเป็นการฝึกฝนความกล้าแสดงออกของน้อง ๆ ด้วยค่ะ สำหรับในปีนี้ เราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไปค่ะ โดยจะมีทั้งค่ายไปเช้าเย็นกลับ ซึ่งจัดในบริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยท่านอาจารย์ที่มีความชำนาญการเฉพาะด้าน มาให้ความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานตลอดระยะเวลาการเข้าค่ายค่ะสำหรับรายละเอียดของค่ายมีดังนี้

http://www.sciplanet.org/images/article/freetemp/article_20100120133132.pdf

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หน่วยกิจกรรมการศึกษา
โทร. 02-392-5951, ต่อ 2019 หรือ 02-392-0508

สายพิณ นำเสนอข่าว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
                     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                     928 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพ 10110 
                     โทร. 0-2392-1773, 0-2391-0544 
                     โทรสาร 0-2392-0508