ธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางการชำระหนี้คืนกองทุน กยศ.

ธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางการชำระหนี้คืนกองทุน กยศ.

       เพื่อความสะดวกแก่ผู้กู้ กยศ. ในการชำระหนี้ ธนาคารได้เพิ่มช่องทาง
การชำระหนี้แก่ผู้กู้ กยศ. ชำระหนี้คืนกองทุน กยศ. ได้ที่เครื่อง ฝาก/ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกแห่งทั่วประเทศ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

        ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.studentloan.ktb.co.th
หรือ E-Mail : gsl@ktb.co.th หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 1551
หรือ 0-2208-8699 หรือ สายด่วน กยศ.1597