นพ.อุดม เข้าหารือการทำงาน

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเข้าหารือกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมหารือ

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ไม่ใช่การมารับงานอย่างเป็นทางการ แต่ รมว.ศึกษาธิการ ได้เชิญมาหารือเรื่องการแบ่งงาน ซึ่งในเบื้องต้นได้มอบหมายให้ตนดูแลในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการคุยในรายละเอียด เพราะหลังจากนี้จะต้องมาหารือในเรื่องเชิงนโยบายว่าจะดำเนินการเรื่องอะไรบ้าง และยังได้พูดคุยถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องเร่งขับเคลื่อน เช่น การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)  ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)

นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ จำนวน 18 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า คณะรัฐมนตรีเป็นคนที่รับผิดชอบดูแลบ้านเมือง ดังนั้น การทำงานตรงนี้ถือเป็นการสนองพระราโชบาย เราจึงต้องเร่งทำงานเนื่องจากมีเวลามีจำกัด

จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับแนวทางเรื่องการศึกษาหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฎ ซึ่งทรงมีพระราชกระแสแนะนำผ่านองคมนตรี ในการส่งเสริมพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎให้เป็นไปตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่ช่วยพัฒนาท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ อันเป็นเป้าหมายสำคัญ แต่ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฎอาจจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น จากนี้ไปจะมีการพัฒนาส่งเสริมให้มากขึ้น ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฎก็จำเป็นต้องปรับตัวเอง ยกระดับขึ้น เน้นเป้าหมายพัฒนาท้องถิ่น และช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้มากขึ้น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษาอีกหลายเรื่อง เช่น ต้องมีการวิเคราะห์ มีข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder) ซึ่งตรงนี้ ยังไม่ค่อยได้ทำกัน ที่สำคัญพระองค์ยังทรงเน้นย้ำให้แก้ปัญหาด้วยปัญญา ซึ่งทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าพระองค์ทรงใส่พระทัยในเรื่องนี้มาก

ศ.คลินิก นพ.อุดม กล่าวด้วยว่า ตนจะเข้าทำงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ซึ่งถือเป็นฤกษ์ดี เพราะเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ในฐานะเป็นข้าพระบาทที่เคยถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มานาน จึงถือว่าวันนี้เป็นวันดีในการเริ่มต้นที่จะเข้ามาทำประโยชน์เพื่อการศึกษาและประเทศชาติต่อไป


อิชยา กัปปา: สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง
กิตติกร แซ่หมู่: ถ่ายภาพ
1/12/2560
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน