นายกรัฐมนตรี เปิดงานวันเด็ก ฝากเยาวชนปฏิบัติตัวเป็นเด็กดี 6 ข้อ

 

นายกรัฐมนตรี เปิดงานวันเด็ก ฝากเยาวชนปฏิบัติตัวเป็นเด็กดี 6 ข้อ

 

                พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง เขตดุสิต กรุงเทพฯ พร้อมให้โอวาทเยาวชน ภายใต้คำขวัญ “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

                นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้เป็นวันแห่งความทรงจำตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้เปลี่ยนไปมาก ในสมัยก่อนกิจกรรมมีน้อย แต่เป็นความประทับใจ ส่วนคำขวัญวันเด็กที่กำหนดให้สั้นนั้นเพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ง่ายรัฐบาลเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสร้างบ้านเมืองที่ดี เพื่ออนาคตประเทศ จึงต้องเตรียมพร้อมขับเคลื่อนโดยกระทรวงศึกษาธิการ จะต้องพัฒนาเด็กให้ทันเหตุการณ์และสถานการณ์ของโลก ขอให้ทุกคนคิดถึงพ่อแม่ ไม่ทุจริต ถ้าบ้านเมืองเรียบร้อย ส่วนต่างๆจะพัฒนาไปได้ ขอให้เราอดทนเพราะทุกประเทศเดือดร้อน ขอให้ทุกคนมีความพอเพียงพร้อมและขอให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตัวเป็นเด็กดี 6 ข้อ คือ ไม่โกหก ไม่นอนตื่นสาย ไม่ขี้เกียจไปโรงเรียน รักพ่อแม่ให้มาก ๆ อย่าเล่นเกมตอนดึก และทำการบ้านก่อนเล่นเกม

                กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำ 2558 ณ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง เขตดุสิต กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดในปีนี้เป็นครั้งที่ 58 ภายใต้คำขวัญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคตให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และสนุกสนาน ด้วยการจัดให้มีกิจกรรมลานเครื่องเล่น กิจกรรมความบันเทิง การแสดง เกมส์ และการมอบหนังสือ ของขวัญ ของที่ระลึกมากมาย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นเด็กดี มีวินัย เพื่อเป็นกำลังอันสำคัญในการสร้างชาติไทยต่อไป

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.