บทบาทนำของไทยในยูเนสโก

การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างบทบาทนำของไทยในเวทียูเนสโก

โรงแรม รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ นายแพทย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดับชาติเพื่อเสริมสร้างบทบาทนำของไทยในเวทียูเนสโก เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องภาณุรังษี โดยมีนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์ ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ กล่าวปาฐกถาพิเศษ


ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
รายงาน
14/9/2558