บรรยายพิเศษที่สันติราษฎร์วิทยาลัย

“ปนัดดา” บรรยายพิเศษที่ รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย และอำนวยศิลป์


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย และโรงเรียนอำนวยศิลป์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 โดยมีนายไพโรจน์ อนุรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายอารีย์ วีระเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย, นางเพชรชุดา เกษประยูร ประธานบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์, ผู้บริหารสถานศึกษา, คณาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า การบรรยายในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสบรรยายในสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร เพราะที่ผ่านมาได้บรรยายในต่างจังหวัดมาแล้วกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งย้ำการได้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เป็นเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ เกียรติภูมิ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างมาก อีกทั้งภรรยาและลูกชายก็ดีใจมาก เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงแห่งความเจริญของชาติ เป็นกระทรวงที่นำมาซึ่งความเจริญของลูกหลาน เยาวชน และประชาชนในวันข้างหน้า จึงมีความยินดีและดีใจที่ได้มาทำหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ การสืบสานพระราชปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เราโชคดีเพียงใดที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งลูกหลานทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ล้วนเกิดในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ท่านไม่ได้จากเราไปไหน เราต้องทำสิ่งที่เป็นความรักความเมตตาของท่าน และนำไปสู่การปฏิบัติ พระองค์ท่านจะได้ประทับและสถิตอยู่กับเราตลอดไป นอกจากนี้ ทุกคนต้องมีกำลังใจ คิดดีทำดี มีความหนักแน่น อย่าโดดเดี่ยว อย่างเคว้งคว้าง เพราะทุกอย่างคือชีวิตที่เป็นธรรมชาติ มีเกิด มีดับ แต่ความดีความงามจะสถิตเสถียร ไม่มีจากเราไปไหน แต่อยู่ในดวงใจของเราตลอดไป ดังเช่นที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ได้ตรัสไว้ว่าประชาชนชาวไทยมีตำราที่ทรงคุณค่าอยู่แล้ว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระปรีชาสามารถอย่างยิ่ง ดังเช่น ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงในปี พ.ศ.2488 ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในฝ่ายชนะสงคราม เนื่องจากจำเป็นต้องประกาศเข้าข้างฝ่ายอักษะหรือประเทศญี่ปุ่น และได้มีการนิยามศัพท์ทางรัฐศาสตร์ที่ใช้เรียกประเทศไทยว่า เหยียบเรือสองแคม (Siamese Talking) เนื่องจากญี่ปุ่นแพ้สงครามแต่ไทยที่เข้าร่วมกับญี่ปุ่นกลับบอกว่าไม่แพ้สงคราม เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่าง ๆ และด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของทั้งสองพระองค์ พร้อมทั้งการรักษาเอกลักษณ์ของชาติด้วยความงดงาม ทำให้นานาประเทศลืมคำที่ใช้เรียกประเทศไทยว่าเหยียบเรือสองแคม ทั้งนี้ การเอ่ยถึงชื่อบางประเทศในครั้งนี้ ก็อย่าไปโกรธเคืองใคร ทุกอย่างกลายเป็นตำนานไปหมดแล้ว แต่เราจำเป็นต้องพูดในเชิงวิชาการ

นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงข้อคิดต่าง ๆ ด้านการศึกษา โดยกล่าวถึงผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งอันที่จริงแล้วคือครูใหญ่หรืออาจารย์ใหญ่ ผู้ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะบริหารงานบุคคล บริหารงานโรงเรียน หรือวางแผนพัฒนาโรงเรียนเท่านั้น แต่เป็นดวงใจของครู อาจารย์ และนักเรียนทุกคน อันที่จริงในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ก็เรียกอาจารย์ใหญ่ (Headmaster) ส่วนในประเทศอังกฤษใช้คำว่า Principal หรือครูใหญ่ ซึ่งเมื่อก่อนใช้คำนี้แต่มาเปลี่ยนภายหลัง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เรียกอาจารย์ใหญ่ แต่ส่วนตัวอยากให้คำนี้อยู่ในใจของนักเรียน เพราะผู้ที่เป็นอาจารย์ใหญ่คือ ผู้ที่มี “เมตตายิ่ง กรุณายิ่ง” ซึ่งเป็นนิยามของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่เคยให้ไว้กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นโรงเรียนหลวงพระราชทานแห่งแรกที่รัชกาลที่ 5 ได้ก่อตั้งขึ้นให้กับประเทศสยามเมื่อกว่าร้อยปีที่แล้ว

อีกหนึ่งประเด็นสำคัญ คือ การรักษาเอกลักษณ์ของชนชาติไทย โดยขอเสนอแนะให้เด็กนักเรียนสวมชุดไทยแบบเรียบง่าย ดังเช่นนักเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ใส่ชุดพื้นเมือง เป็นต้น แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจเพราะเรื่องแบบนี้บังคับกันไม่ได้ อีกทั้งขอให้นักเรียนได้คำนึงถึงมารยาทไทย ความสุภาพ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และใช้ Social Network อย่างรอบคอบ ไม่ใช้เพื่อการใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น เพราะการใส่ร้ายป้ายสีเป็นบาป

  • สำหรับโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีเกียรติยศมีชื่อเสียง เป็นหลักชัยให้กับบ้านเมือง ในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายโรงเรียนที่ทางกระทรวงศึกษาธิการใช้คำว่าโรงเรียน ICU ซึ่งมีปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา เครื่องไม้เครื่องมือ ความสะอาดเรียบร้อย ปัญหายาเสพติด จึงขอให้นักเรียนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยรักษามาตรฐานของโรงเรียนไว้ ช่วยกันขบคิดว่าการจะเป็นโรงเรียนคุณธรรม หรือคุณธรรมทางสถาบันการศึกษามีอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบ อาทิ ความเคารพรักในบุพการีและครูอาจารย์, การมีระเบียบวินัย, การรู้จักหน้าที่ของตนเองในการทำหน้าที่เป็นเยาวชนไทยที่ดี, ความซื่อสัตย์สุจริต, ความขยันหมั่นศึกษา, การมี Idol หรือแบบอย่างที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต, และความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมาก ขอให้รักษาความเป็นสันติราษฎร์วิทยาลัยไว้ ให้เกิดความภาคภูมิใจกับศิษย์รุ่นปัจจุบัน รุ่นพี่ รุ่นน้อง และรุ่นต่อไป

  • ในส่วนของโรงเรียนอำนวยศิลป์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงและมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ มีการใช้หลักสูตรของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศที่เจริญมาก เด็กนักเรียนจึงต้องเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เพียบพร้อมด้วยจริยธรรม จรรยา คำพูด อ่อนน้อม ถ่อมตน ยึดหลักน้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า แม้ว่าจะเรียนในโรงเรียนนานาชาติ หรือไปอยู่ต่างประเทศ ก็ขอให้รักษาเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีเป็นเรื่องสำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติ อย่าไปมองว่าการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นเรื่องล้าสมัย


ที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ชีวิตในช่วงมัธยมศึกษาต่างจากชีวิตในมหาวิทยาลัยโดยสิ้นเชิง ชีวิตในโรงเรียนคือวัยที่บริสุทธิ์ โดยขอให้ทุกคนช่วยกันดำรงรักษาประเทศไทย เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ ทำหน้าที่ของเราให้ดี คนอื่นไม่ทำก็อย่าไปคิดแทนเขา และอย่าไปเชื่อว่า “เก่งทุกอย่าง แต่ทุจริตคดโกงได้” ไม่มีตำราเล่มไหนบอกเช่นนั้น อีกทั้งการเรียนเป็นยาวิเศษทำให้เรารู้แจ้งเห็นชัด แต่ไม่ใช่เรียนเก่งแล้วเอาเปรียบผู้อื่น เราต้องเป็นสุภาพชน อ่อนน้อม ถ่อมตนเข้าไว้ และขอให้ทุกท่านคำนึงไว้ว่า “ก่อนพูดเราเป็นนายคำพูด พูดแล้วคำพูดเป็นนายเรา”


ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์

การบรรยายในครั้งนี้ไม่ได้มาสอนทุกท่าน แต่มาเยี่ยมในฐานะที่เป็นชาวไทยด้วยกัน และยินดีต้อนรับทุกท่านหากต้องการไปเยี่ยมหรือบอกกล่าวเรื่องต่าง ๆ โดยนักเรียนสามารถขึ้นไปพบได้ที่ห้องทำงาน อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ชั้น 28 ถนนศรีอยุธยา โดยหมดสมัยแล้วเรื่องการมีพิธีรีตอง และหากโรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษใด ๆ ก็ยินดีที่จะเข้าร่วม


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
5/1/2560