บำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร 15 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายความอาลัย ในโอกาสพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร 15 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อเวลา 7.30 น. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวง จำนวน 10 รูป ในโอกาสพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร 15 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารฝ่ายการเมือง ผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธี

ภายหลังเสร็จพิธีทอดผ้าบังสุกุลและกรวดน้ำรับพร รมว.ศึกษาธิการ ได้นำผู้เข้าร่วมงานทุกคนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่งไว้อาลัย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ชาวกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์


เนื่องในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร 15 วัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงแนวทางการน้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้กับการดำเนินงานด้านการศึกษาว่า

“กระทรวงศึกษาธิการ จะน้อมนำแนวพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระราชทานไว้มาปรับใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยต้องส่งเสริมให้ครูตระหนักถึงความสำคัญของแนวพระราชดำรัสต่าง ๆ ด้านการศึกษา เนื่องจากครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงรับสั่งไว้เสมอคือ “การสอนให้เด็กเป็นคนดี” และ “ให้เด็กรักครู ให้ครูรักเด็ก ให้เพื่อนช่วยเพื่อน ให้พี่ช่วยน้อง” ซึ่งอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการสอนสิ่งเหล่านี้ให้เด็กจะเป็นการสอนให้เด็กเป็นคนดีและมีน้ำใจ

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางที่จะส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำรัสอย่างชัดเจน อาทิ กิจกรรมการติวหนังสือให้เพื่อน ซึ่งเป็นการเผื่อแผ่ความรู้ให้เพื่อน และทำให้เด็กมีความรู้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กรักกันและส่งผลให้เกิดความสามัคคีปรองดองในโรงเรียนหรือชุมชนที่อาศัยอยู่ นำไปสู่การเป็นคนดีของชาติต่อไป”


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป / รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
28/10/2559