ประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ

ประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ


        กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ  แทนตราสัญลักษณ์เดิม กติกา  การให้คะแนน  รายละเอียดต่าง ๆ ดังไฟล์แนบด้านล่าง


 หากมีข้อสงสัยติดต่อกลุ่มบริหารงานกลาง  โทร. 02-281-9264  หรือ 02-281-1753