ประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)