ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)