ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาสเครือข่ายภายในกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)