ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาจานดาวเทียมสำหรับโครงการพระราชดำริ จำนวน 500 จาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)