ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายภายในกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งระบบ