ประกวดราคาเช่าช่องสัญญาณและบริการส่งสัญญาณความเร็วสูงภายใต้โปรโตคอลแบบอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)