ประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับภาค 2557

 

อัพเดทผลการประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับภาค 2557 ครบทุกภาค!! 

ผลการประกวด ระดับภาค ภาคใต้   คลิก
ภาพผลงาน ระดับภาค ภาคใต้ ทั้ง 11 ประเภท + 1 องค์ความรู้ภาษาอังกฤษ  คลิก
สรุปรายชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค ภาคใต้  คลิก
——————————————————-
สรุปรายชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค ภาคเหนือ  คลิก
ภาพผลงาน ระดับ ภาคเหนือ ทั้ง 11 ประเภท + 1 องค์ความรู้ภาษาอังกฤษ  คลิก
ผลการประกวด ระดับภาค ภาคเหนือ  คลิก
——————————————————-

สรุปรายชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คลิก
ภาพผลงาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 11 ประเภท + 1 องค์ความรู้ภาษาอังกฤษ  คลิก
ผลการประกวด ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คลิก แก้ไขรายชื่อผลงานแล้ว
——————————————————
สรุปรายชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค ภาคกลาง คลิก
ภาพผลงาน ระดับภาค ภาคกลาง ทั้ง 11 ประเภท + 1 องค์ความรู้ภาษาอังกฤษ คลิก
ผลการประกวด ระดับภาค ภาคกลาง คลิก
——————————————————
สรุปรายชื่อสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร คลิก
ภาพผลงาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 ประเภท + 1 องค์ความรู้ภาษาอังกฤษ คลิก
ผลการประกวด ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร คลิก

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

http://www.vec.go.th/portals/11/tabid/1530/ArticleId/3011/3011.aspx