ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558

กระทรวงศึกษาธิการขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาไปร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ วัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยร่วมบริจาคทรัพย์ได้ที่กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป. อาคารราชวัลลภ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ” เลขที่ 059-1-31886-5 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดลิงค์ประกาศด้านล่าง