ประกาศการรับสมัครสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2552

ด้วยสำนักกิจการพิเศษ ประกาศการรับสมัครสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ  2552


              – คู่มือรับสมัครสถานศึกษาแบบอย่างฯ.pdf (217.54 KB)


              – ใบสมัครเข้ารับการประเมิน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf (158.85 KB)


              – ใบสมัครเข้ารับการประเมิน สังกัด กศน..pdf (164.56 KB)


              – ใบสมัครเข้ารับการประเมิน ระดับอาชีวศึกษา(ตอนที่ 1).pdf (74.34 KB)


              – ใบสมัครเข้ารับการประเมิน ระดับอาชีวศึกษา(ตอนที่ 2).pdf (191.32 KB)


              – ใบสมัครเข้ารับการประเมิน ระดับอาชีวศึกษา(ตอนที่ 3).pdf (76.57 KB)


(ดาวน์โหลด File ด้านล่างค่ะ)