ประกาศขายทอดตลาดวัสดุจากการบูรณะและปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) กระทรวงศึกษาธิการ