ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ 11/2555

ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่  ๑๑/๒๕๕๕


เรียน สมาชิก พ.ส.ธ.


                 สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ส.ธ.) ขอส่งประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. ประจำงวดที่ ๑๑/๒๕๕๕ (เดือนพฤศจิกายน)เพื่อแจ้งให้สมาชิก พ.ส.ธ.ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ตามข้อ ๑๘,๑๙และ ๒๐ แห่งข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. ๒๕๔๙ ขอเรียนว่าในเดือนนี้ไม่มีสมาชิกสมัครใหม่ คืนสภาพสมาชิกจำนวน ๑ ราย มีสมาชิกถึงแก่กรรมจำนวน ๔ ราย (คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทั้งหมดได้ที่ด้านล่างค่ะ)


 


แหล่งที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.
                   ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๔