ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ 11 / 2558 (เดือนพฤศจิกายน 2558)