ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ 2 / 2559 (เดือนกุมภาพันธ์ 2559)