ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ 4 / 2554

ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่  ๔  / ๒๕๕๔


เรียน สมาชิก พ.ส.ธ.


สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ส.ธ.) ขอส่งประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. ประจำงวดที่ ๔/๒๕๕๓ (เดือนเมษายน ๒๕๕๔) เพื่อแจ้งให้สมาชิก พ.ส.ธ.ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ตามข้อ ๑๘,๑๙และ ๒๐ แห่งข้อบังคับการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเดือนนี้ไม่มีสมาชิกถึงแก่กรรม มีสมาชิกลาออก จำนวน ๕ ราย สมาชิกพ้นสถานภาพ จำนวน ๒๑ ราย … (คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสารทั้งหมดได้ที่ด้านล่างค่ะ)


 


แหล่งที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.
                   0 2628 5624