ประกาศด่วนที่สุด เรื่องการประชุมสัมมนาระดมความคิด พัฒนาระบบคลังข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

         ประกาศด่วนที่สุด เรื่องการประชุมสัมมนาระดมความคิด พัฒนาระบบคลังข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551 ณห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่


สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ด้านล่างนี้