ประกาศด่วน เรื่องการทำ work permit การต่อ visa และการเคลมประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุของครูอาสาสมัครจีนประจำปี 2552

ประกาศด่วนที่สุด


แจ้งโรงเรียนทราบ เรื่องการพิมพ์จดหมายถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางานเพื่อนำไปทำ work permit การต่อ visa และการเคลมประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุให้แก่ครูอาสาสมัครจีนประจำปี 2552 (Download ไฟล์ 3 ไฟล์ที่ด้านล่างค่ะ)


——————————————————-


สถาบันการแปล


โทร. 02-288-5749